FAQ

1. Co je cytologie?

Cytologie je pomocná metoda, která nám ukazuje míru podezření na přednádorové stavy. 

2. Co je screening?

Screeningové vyšetření plodu v 1. trimestru odhalí riziko vrozených chromozomálních i morfologických vad plodu. 

3. Co je LBC?

LBC (Liquid based cytology) je technika, která umožňuje odběr vyšetřovaných buněk z různých orgánů, včetně děložního čípku do tekutého média. Výhodou tohoto vyšetření je více než 90 % přesnost diagnostiky rakovinných buněk. 

4. Co je HPV a má cenu se očkovat?

HPV (Human Papilomavirus) je souhrnné označení pro více než stovku kmenů lidského papilomaviru, které se běžně vyskytujících se v populaci. Některé kmeny nepředstavují žádné zdravotní riziko. Vysoce rizikovými jsou kmeny HPV 16 a 18, které mohou způsobit karcinom děložního čípku. HPV 6 a 11 jsou středně rizikové kmeny, které způsobují vznik genitálních bradavic (kondylomat). Očkování je účinné proti všem těmto zmíněným HPV kmenům - neriskujte, očkujte se.

5. Kdy se nechat očkovat proti HPV?

Ideálně před prvním pohlavním stykem, očkování dívek a chlapců ve věku 13 let je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a probíhá u dětského lékaře. V současné době se ale mohou nechat očkovat i ženy až do věku 45 let. Doporučíme vakcínu, která je pro vás nejvhodnější. 

Pro další odpovědi nás kontaktujte