Ceník úkonů za přímou úhradu

Zavedení a úhrada nitroděložního tělíska 

IUS MIRENA

6500 Kč

Zavedení a úhrada nitroděložního tělíska 

Levosert

5500 Kč

Zavedení a úhrada nitroděložního tělíska 

Kyleena

6500 Kč

Zavedení a úhrada nitroděložního tělíska 

Jaydess

5500 Kč

Nova Plus T 380 Cu 


1800 Kč

UZ vyšetření plodu nad rámec placených pojišťovnou (*hrazena jsou pouze 3)  

500 Kč

Zhotovení snímku z UZ 

1 snímek

40 Kč

Zhotovení snímku z UZ 

Snímky na flash disk

100 Kč

Vyšetření plodnosti (AMH z krve na přání pacientky)  

1000 Kč

Vyšetření na papillomaviry z čípku na přání pacientky 

1000 Kč

Liquid based cytology (LBC) - cytologie do tekutého média

1000 Kč

Vyšetření krevní skupiny na žádost

500 Kč

Aplikace a úhrada antikoncepce - injekce

Sayana

650 Kč

Aplikace a úhrada antikoncepce - injekce 

Depo provera

650 Kč

Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství 

1000 Kč

Vyhledání vrozených vad v 1. trimestru (UZ a odběry) 

1 plod

1400 Kč

Vyhledání vrozených vad v 1. trimestru (UZ a odběry) 

Dvojčata

2000 Kč

Posunutí menses na přání pacientky jako samostatný důvod 

100 Kč

Vyšetření ženy nepojištěné u zdravotní pojišťovny 

Vyšetření včetně UZ

1000 Kč

Vyšetření ženy nepojištěné u zdravotní pojišťovny 

Vyšetření včetně UZ, CYTO

1500 Kč

Vyšetření na chlamydie (stěr z cervixu na přání pacientky) . 

1500 Kč

Očkování před nákazou HPV viry

Gardasil

4000 Kč

Jednorázové vyšetření (zrcátko) 

20 Kč

Ceník je platný od 01.01.2021